Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri | Piranalar.com
Amaçlarından biri ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre izlenecek politikaların saptanmasına yönelik çalışmaları ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde yapma olan nüfus ve vatandaşlık işleri kullanıcıların en çok şikayet ettiği kurumlardan biri olmuştur. En çok şikayet alan konular ise pasaport, çip, ikametgah, randevu, ehliyet, ikametgah, denklik, kontrol aşaması olmuştur.
pasaport, ikametgah, randevu, ehliyet, ikametgah, denklik vb gibi işlerimizi halletmek için gittiğimiz bir kamu binası.