Lava CAD-CAM SİSTEMİ | Piranalar.com
Frame Zirconia sisteminde presintered, non-HIP, Y-TZP kullanılır. Adaptasyon hassasiyeti en yüksek sistemlerden biridir. 1200MPa üzerinde dirence sahiptir ve 5 yıla kadar kırılmazlık sertifikası veren tek sistemdir. Cam-seramiklerde resin simanlar ile bağlantıyı güçlendirmek için hidroflorik asit kullanılır. Ancak zirkonya kimyasal yapısı itibarı ile buna uygun değildir. Resin simanların zirkonyaya bağlantısını arttırmak için Lava RocatecTM/CoJetTM sistemini geliştirmiştir. Bu sistemde 20-40m partikül büyüklüğünde alumina ile abrazyonun ardından ince partiküllü SiO2 bonding ve 3MTMESPETMSil ile silanizasyon yapılmasının olumlu sonuçları bildirilmiştir.