KaVo Everest CAD/CAM SİSTEMİ | Piranalar.com
Bu CAD/CAM sisteminde tarama ünitinde alçı model döner bir platoya monte edilerek CDD kamera ile 20 hassasiyette 1:1 oranında taranır. Üç-boyutlu model 15
nokta fotografı ile sanal ortamda işlenerek oluşturulur. Bu sanal model üzerine Windows bazlı yazılımda köprü dizaynı oluşturulur. Beş aksta hareket kabiliyeti olan frezeleme makinasında lösit-takviyeli cam seramikler, kısmi ve tam sinterlenmiş ZrO2 seramikler ve titanyum çalışılabilir