Cercon Zirconia Sistemi | Piranalar.com
Bu sistem1999 yılında geliştirilmiştir. Avrupa’da Cercon Smart Ceramics (DeguDent) adı ile bilinmektedir. Cercon sisteminde diğer sistemlerden farklı olarak bilgisayar destekli dizayn yapılmaz. Diş teknisyeni ya da laboratuarın hazırlamış olduğu mum modelaj esas alınarak CAM sistemiyle altyapı hazırlanmaktadır. Mum modelaj lazer tarayıcı bilgileri aşındırma ünitesinde işleyerek altyapı elde edilir. Değişik uzunluklarda bloklar mevcuttur. Bloklar prefabrike olarak, 12 mm, 30 mm, 38 mm. ve 47 mm. boyutlarında üretilmiştir. 30 Materyal tam olarak TZP (tetragonal zirconia
polycrystals) kristallerinden oluşmuştur ( ZrO2, %5 Y2O3, %2 HafniumO, %1 Al2O3). Aşındırma ünitesinde yarı sinterlenmiş bloklar üzerinde ilk önce kaba, daha sonra ince aşındırma işlemleri gerçekleştirilir.