CAD-CAM SİSTEMLERİ | Piranalar.com
CAD/CAM(computer-aided design) bilgisayer destekli dizayn ve bilgisayar destekli üretim anlamına gelir. CAD/CAM teknolojisi, bilgisayar ile veri toplayarak,
dizayn ve çok çeşitli ürünlerin yapımında kullanılmaktadır. CAD/CAM sistemleri çok uzun yıllardır endüstride kullanılmalarına karşın diş hekimliğinde yer almaları 1980’lerin başına tarihlenmektedir. CAD/CAM kullanımını diş hekimliğine sokma çabalarının öncüleri 1970’lerde A.B.D.’de Bruce Altschuler, Fransa’da Francois Duret ve İsviçre’de Werner Mormann ile Marco Brandestini olmuşlardır.